søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: Helsingør kommune suger nu igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune ? ? - på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.
Det er stadig ikke gået op for Borgmesteren at Danmark er et produktionssamfund, og heller ikke Helsingør kan leve/overleve uden Industri handel og produktion
Borgmester Benedikte Kiær er aldeles uden forståelse for Virksomhedernes behov for udvikling og tilpasning i en stadig stigende degitaliseret verden.

smilingdanmark

Det er ikke Kommunens opgave at støtte industri eller detailhandlen, men det er Kommunens opgave at skabe rammerne for den Industri - Produktion og detailhandel der er eksistensberettiget i dag.
Vi mister arbejdspladser og forretninger hver uge. - Det skyldes IKKE Nethandel, men manglende udvikling.

Som vi ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør om 2 - 3 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Borgmesteren har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig et krav i befolkningen om "bæredygtig produktion" - det kan produktionsvirksomhederne ikke opfylde i Helsingør, men må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi FH. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som heller ikke er bæredygtig.


Udvikling
03-10-2010
Tonny Parnell

Hvad hulen laver Vækst & Viden ?  

Vækst & Viden Helsingør

Hvad hulen går Vækst & Viden og Laver? Er det kun AFVIKLING?
Søndag den 03. Okt. 2010 af Tonny Parnell

Vækst & Viden har efterhånden behov for at forklare sig, og skriver på deres hjemmeside (som i øvrigt heller ikke fungerer optimalt)

Vi arbejder ud fra seks succeskriterier:
Kommunikation:
Vækst & Viden skal være med til at skabe en positiv omtale af Helsingør regionen. - - - Hvordan vil Vækst & Viden gøre det når i har nedlagt alle kommunikations kanaler ? ? - - Hvor vil i omtale Helsingør positivt ? ? - - -
Er det et smil og et par guldhjerter på Facebook ? ? - - -Den er altså ikke gangbar ACH, og det vender ikke Helsingørs udvikling.

• Etablering af grupper på sociale medier ?- - - Mener du stadig Facebook med et smil og et par blinkende guldhjerter er nok for at promovere Helsingør ? ? ?

• Fælles markedsføringskampagne i Helsingborg regionen? - - Er det igen den trykte presse som ingen læser mere Vækst og Viden vil satse på.? ? - - - det er ikke Korsbæk tiden vi lever i.

Netværksudvikling:
Nogle af Vækst & Viden´s konkrete resultater:
• Vi har etableret et nyt tværgående kompetence netværk, som hedder VVN. - - - -  - - -Hvad har de konkret udført til gavn for Helsingør?

De såkaldte VVAU grupper skaber resultater kort og langt sigt – til gavn for vort omdømme, væksten og jobskabelsen i Helsingør regionen? ? ? - - Hvem er det, - - ??? - - - har de skabt nogen jobs? - - - Har de nogen medlemmer???

• Etablering af en række elektroniske sociale netværk – herunder :
Kulturnatten
- - - - Det er for dårligt at programmet udkommer så sent som to dage før eventet. - - samme i 2009? - - Er det trenden i Vækst & Viden ?

Film & Musik? - - - - Er det ikke for LO - - - og kun til gavn for LO????

Vild Med Helsingør - - - - - Gentager, - - Facebook med et smil og et par guldbamser batter ikke.

Vækst & Videns Executive Network.?? - - hvad laver de? - - hvor ser vi dem?? - - hvad har de udført til gavn for Helsingør??

Så vidt jeg kan se er ovennævnte kun interessegrupper der med få undtagelser, kun har interesse i at profilere sig selv i gruppen.

Kultur- & oplevelsesudvikling:
Vækst & Viden er med til at udvikle flere enestående og autentiske begivenheder og oplevelser. Det sker primært med fokus på udviklingen af Kulturhavn Kronborg, sammenhængskraften til bykernen samt den gamle middelalderby. ? - - Sammenhængskraften til bykernen samt den gamle middelalderby. ? ? - - - Det er lige det jeg har efterlyst siden 2006, - - Jeg har spurgt Anders Chr. Hjort flere gange, hvad er det for en sammenhængskraft han helt konkret mener??? - - - jeg kan stadig IKKE se nogen overhovedet, - - -konkretisering savnes og jeg mener efterhånden Anders Chr. Hjort skylder mig en nærmere forklaring på det helt fantastiske fremskridt og tiltag som jeg har efterlyst i mange år. - - - det er lige sammenhængen mellem det nye kulturværft og den indre middelalderby, der er og bliver Helsingørs største problem i et forsøg på at genrejse byen, - - jeg har altid sagt at kulturværftet ikke kan stå alene, - - - jeg glæder mig til at høre nærmere denne gang ACH. - - Hvilke tiltag har Vækst & Viden foretaget for at løse dette problem ? ? ? - - Jeg bad også om en forklaring her, men den mangler vi stadig.

Se - Driftsudgifterne til Kulturværftet råber ud i den blå luft, uden en eneste krone kan forklares den anden vej

• Vækst & Viden har stået for julemarkedet på Havnepladsen i 2009 - - - Var det et succeskriterie der blev opfyldt?

Vi arbejder for øjeblikket på julemarkedet på Axeltorv 2010. - - - Håber det bliver bedre i år, men er det ikke Cityforeningens opgave? - - hvad laver de ellers? - - - Hvem er personerne bag Cityforeningen?? - - -Hvor finder jeg Cityforeningen hvis der er nogen? ? - - Har vi nogen Cityforening ? ? eller er den også nedlagt ? ? - - - Vi har ikke hørt noget til Cityforeningen de sidste to år, og den officielle hjemmeside bliver ikke opdateret. - - - Facebook entusiasmen og nedlæggelse samt mangel på opdatering af de officielle hjemmesider hænger ikke sammen.

Julen i Helsingør kommune skal skaleres og Vækst & Viden etablerer et nyt site: julenihelsingor.dk, som er en ny kommunikationsplatform. - - - Bliver det et site som Visitnordsjaeland.com, - som blev opgiver efter ½ år ? - - Så spar hellere de penge, det ville være langt bedre at lægge energi i at udvikle en selvstændig og professionel hjemmeside for Helsingør turistforening.

• Vækst & Viden har deltaget i styregruppen i forbindelse med Film & Musik festival på Konventum 2010. - - - - Jeg troede ikke Vækst & Viden også skulle arbejde for LO, - - Er LO også ”kunde” hos Vækst & Viden, ligesom Kommunen ? ? ? - - Hvordan er aktierne fordelt i Vækst & viden ? ? - - hvor stor indflydelse har LO ? ? - - LO konkurrerer med den øvrige Hotel og oplevelsesindustri i Helsingør, og det er IKKE rimeligt at de 6,4 Mill. Helsingørs skatteborgere har sat af til drift af Vækst & Viden, også skal dække promotion fremstød og eventsudvikling for LO. - - det er konkurrenceforvridende, og hæmmer udviklingen af Helsingørs øvrige Hotel og oplevelsesindustri, det må stoppes.

• Vi er i gang med at skabe en klimaevent i samarbejde med DR2 på Axeltorv primo oktober, - - - Bliver det med samme succes som da jeg i denne sommer bad TV2 Sommerlory om at kontakte Anders Chr. Hjort, for at give Vækst & Viden mulighed for at promovere Helsingør i Sommerlory???? - - TV2 kontaktede mig, men jeg mente det var en oplagt mulighed for promovering af Helsingør, og at det var en opgave Vækst & Viden skulle og burde håndtere professionelt, men det var ikke meget vi hørte til Vækst & Viden, eller promovering af Helsingør. - - - det er Vækst & Videns primære opgave, og dertil Vækst & Viden er stiftet.

Erhvervsudvikling:
Dem som har en drøm om at realisere sin egen virksomhed kan vi hjælpe. Lige nu arbejder vi på projekt ”OneStop-Service”,? - - - Ja det kan vi se, - - - enhver husmor har en drøm om at åbne egen hyggelig Café, og vi har fået 10 nye restauranter/caféer, 2 grønthandlere og i Grønnehave har vi akvarel maling og perlesyning, - - resultatet heraf vil blive 15 nye konkurser i 2010 - 2011 - -De første halter allerede. - - Det er ikke lige det der fører til Helsingør´s genrejsning.

Vækst & viden har taget teten for at få ændringer til at ske – vi kalder det nye dialog & partnerskabsforum for: ”TF2011”. - - Hvem er det?? - - hvor finder jeg dette forum???- - Hvad har de konkret udført til gavn for Helsingør? - - hvor kan jeg læse mere om ”TF2011”

• Etablering af arbejdspladser gennem det virtuelle kontor? - - - Lyder fint men uforståeligt, - - for hvis det virtuelle kontor skal fungere, skal Helsingør have en identitet i det virtuelle rum, og den har Vækst & Viden nedlagt. - - i det virtuelle kontor skal al informationsflow samles og gøres elektronisk tilgængelig for borgerne, - - Vækst & Viden har til dato ikke informeret eller debatteret med borgerne om noget som helst, - - den er langt ude, og det hænger ikke sammen. - - Hvis der skal skabes arbejdspladser gennem det virtuelle kontor, skal det foregå via en virtuel platform der er tilgængelig for alle, og en sådan findes ikke. (det virtuelle fænomen er skabt af Microsoft, der ved introducering af Vista, opfandt det virtuelle drev, som er et drev / netværk der skal findes udenfor virkeligheden, det virtuelle fænomen er yderligere udviklet ved introducering af Windows7, hvor Windows simulerer et Virtuelt data og sikkerhedsdrev udenfor kernen. - - nye PCér har kun USB porte, men man kan danne en Virtuel Com port eller LTP port, - - altså en port der ikke findes, men bliver simuleret, - - man taler også om det Virtuelle rum, som igen er fingering eller simulering af en tilstand som ikke findes i virkeligheden) - - - det lyder fint i kontraktbeskrivelsen,(men nok ikke mange forstår hvad det virtuelle kontor er) - - er det virtuelle kontor ACH omtaler, også et kontor der simuleres men ikke findes i virkeligheden ? ? - - - de gamle politikere (der end ikke ved hvad Facebook er) bliver tørret godt og grundigt i bagen, - - men det gør erhvervslivet i Helsingør også.

• Projekt masterplan for Helsingør Erhvervsområde. - -Jeg har i adskillige artikler nævnt at Masterplan for Erhvervsområde 4 vil hæmme den videre udvikling af Helsingør. - - - der er kommet fire nye græsplæner og en boldbane i Erhvervsområde4, - - er det det du vil ”sælge” Helsingør på ACH ? ? - - Område4 skal udvikles når vi ved hvor den kommende Ring5 og den nye HH forbindelse lander, og IKKE før. - - det er spildte ressourcer der kun hæmmer den nødvendige udvikling af Helsingør, og hvis Kommunen skal spare, så læg alle planer for Erhvervsområde4 i mølposen.

Detailhandelsudvikling
Vækst & Viden skal være med til at tiltrække flere handlende til området. - -Her arbejder vi med ”Projekt-MasterMix”, - - Hvad er det, ? ? - - lyder spændende, - - må vi få mere information, - - der mangler information og oplysning,(hvornår kan vi træde ind i det virtuelle kontor) - - jeg er detailhandler, men har aldrig hørt om ”Projekt-MasterMix”, ud over de få linier i kontraktbeskrivelsen - - ved at inddrage detailhandlen, kunne beslutningsgrundlaget blive væsentligt bedre, og det er vel egentlig også tanken bag ”Projekt-MasterMix”? - - eller er det en fortsættelse af det tidligere UN, hvor man ikke gad lytte til erhvervslivet og de eksisterende detailhandlere??? - - hvad er ”Projekt-MasterMix” så?? - - Hvor kan vi læse mere om ”Projekt-MasterMix” , ud over de få linier i kontraktbeskrivelsen? ?

• Fælles markedsføring i Helsingborg regionen. - - Er det en gentagelse af en annonce i Helsingborg Dagblad ? ? - - De trygte medier læses ikke mere ACH, - -Helsingør skal markedsføres langt mere globalt og AGRESSIVT.

• Etablering af flere kommunikationsplatforme – også sociale medier (f.eks. Facebook gruppe) - - - Hvornår vågner i ? ? - - - Et smil og et par blinkende guldhjerter på Facebook, batter altså ikke ACH. - - - Facebook er nu nævnt fem gange i denne artikkel, - - jeg GENTAGER, - - Facebook er et teenage fenomen, og hvis nogen tror det er Helsingørs redning, så er den gal, - - - Jeg er IT mand, og har de sidste 20 år beskæftiget mig med markedsføring på internettet, jeg har fulgt Facebook siden oprindelsen, - - jeg har advaret dig mod etablering af visithelsingor,dk med ”for meget "Flash” - - - Jeg skrev flere gange at visitnordsjaeland.com aldrig vil komme til at virke med den opbygning den havde, - - - Nu er begge websider nedlagt, - - - opgivet, - - - Hvor er Helsingør´s identitet på nettet, ? - - Jeg har også skrevet at vaekstogviden.dk aldrig vil komme til at fungere som ønsket, - - fungerer den? ? , - - I behøver ikke svare, jeg kan se at den ikke fungerer efter hensigten, - - - -Jeg mener, - der er en visitnordsjælland e-bok på siden her, - - Hvordan er det lige jeg åbner den??? - - - - Når man laver en turistpublikation, er det indlysende med det håb og formål, at andre vil kopiere eller printe det ud der er skrevet, - - bruge det materiale der bliver lagt på nettet, - - - det er jo en reklame, og de flere der tager kopi og bruger artiklerne på andre hjemmesider, det mere effekt får reklamen. - - det er ikke muligt - - for mange artikler er lagt ud som billedfiler der ikke kan kopieres og gengives. - - - Siden her ”Hvad hulen går Vækst & Viden og Laver” Jeg ville så gerne læse hele artiklen, men det er ikke muligt. - - det er smart med tekst og billeder der ”flasher” rundt, men det er ikke teenagere hjemmesiden henvender sig til, derfor bør for meget ”flash” og glimmer undgås, det var derfor visithelsingor.dk var total umulig. - - der benyttes moderne ”Flash” teknik men på sigt vil vaekstogviden.dk hjemmeside blive total uoverskuelig og siden kan ikke lagre ubegrænset datamateriale. - - det ville være hensigtsmæssigt at jeg om ti år kunne søge og se om jeg har ret i mine påstande, ved at kunne finde artikler mange år tilbage. - - Den hjemmeside lader meget at ønske, og det sagde jeg til ACH fra starten.
Vækst & Viden er for dårlige til at lytte. - - Hvornår vågner i ??

Turismeudvikling:
• Annoncesalg til VisitNordsjællands magasin 2010? - - - Ja men visitnordsjaeland.com er nedlagt, - - det elektroniske magasin virker ikke, - den kan ikke læses, og findes kun på dansk, - - er det kun danskere Helsingør skal tiltrække ? ? - - hvor skal det magasin publiceres ? ? - en elektronisk udgave af den type publikation skal være en PDF udgave, - - en e-book udgave er moderne, men ikke egnet eller anvendelig til formålet, - - de penge er spildte, med mindre i ændrer den til en PDF udgave, og så skal i ikke bruge penge på at hoste den hos e-book.

I foråret blev Dorte Kiilerich ansat som ny direktør i VisitNordsjælland, men nu er VisitNordsjælland nedlagt? - - hvad "hulen" går hun så og laver???

• Eksponering af Helsingør, som turistdestination på Østeuropæiske tv-stationer, - - - Jo det er også fint nok, bare det ikke bliver som da jeg gav opgaven videre til Vækst & Viden, der skulle eksponere Helsingør i TV2 Sommerlory. - - - det var en 100% ren fuuuser, og der ærgrer mig at jeg ikke selv tog den.
Hvor vil Vækst & Viden ellers Eksponere Helsingør? - - ALLE søger oplysning om rejsemål og booker deres rejser direkte over internettet, men Vækst & Viden har helt afviklet / afskaffet Helsingør´s identitet på nettet.

Vækst & Viden har følt behov for at forklare ”hvad hulen de går og laver”, og det er der også mange der kunne tænke sig at vide.
Når jeg har læst Vækst & Videns lange redegørelse med utallige gentagelser, står jeg tilbage med spørgsmålet? - - - ”Hvad hulen går Vækst & Viden og Laver” - - - Ja snak, intentioner og en række tværfaglige succeskriterier der bunder i gensidig og respektfuld dialog for at forbedre rammevilkår og erhvervsomdømmet ud fra resultatkontrakter, skabe arbejdspladser gennem "det Virtuelle kontor" - - - - men, - oversat til menneskesprog, - -hvad har Vækst & Viden helt konkret udført til gavn for Helsingør i de snart 2 år de har eksisteret og for de 6.4 Mill skattekroner der årligt er bevilget - - - - ? (12.800.000)

Jeg kan IKKE se et eneste positivt tiltag, men jeg kan se at Helsingør´s officielle hjemmesider er nedlagt, - - opgivet - - og Helsingør har totalt mistet sin identitet på internettet, som er det altoverskyggende og vigtigste medie når det gælder global promovering af Helsingør anno 2010.

Jeg forstår ikke ACH´s stålfaste tro på at Facebook kan løse alle Helsingørs problemer, når han samtidig nedlægger Helsingørs officielle hjemmesider på internettet og dermed fjerner Helsingørs identitet ? ? - - - Det hænger bare ikke sammen.

Læser man Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune 2010-2011 indeholder denne en række - - (næsten alle emner) aftaler om etablering af netværk og tværgående kompetencegrupper, mere oplysning til interessenter, udvikling af "promotion platforme", men i alle punkter henvises til Facebook eller LinkedIN, men i virkeligheden er disse "virtuelle" fora ikke (eller i meget ringe grad) egnet til at løse den opgave Vækst & Viden Helsingør er tiltænkt, - - jeg tror ikke politikerne HELT er klar over hvad der egentlig står i kontrakten - - - FAKTISK INGENTING., og heller ingenting er sket. - - (en Facebook gruppe oprettes på fem minutter, - jeg har flere og er medlem af flere LinkedIN grupper), - - Jeg har forsøgt at melde mig ind i LinkedIN gruppen. som ACH så energisk omtaler, men enten eksisterer den ikke, eller medlemmer som mig, udelukkes, - - og hvad er LinkedIN gruppen så værd hvis den eksisterer og har nogen medlemmer overhovedet. - - - I Gruppen "Vild med Helsingør" har jeg flere gange søgt debat, men debatindlæg bliver slettet, - - "Vild med Helsingør" er kun til glimmer, Guldhjerter og annoncer for bilvask. - - - altså ganske useriøs.

Anders Chr. Hjort skrev for et år siden en artikel hvor han henviste til Korsbæk tiden, - - - Vi lever altså ikke i Korsbæks tidsalder, men i den digitale tidsalder 2010, - - det må snart gå op for Vækst & Viden

Så vidt jeg kan se, er det kun LO og Konventum der i 2010 har haft glæde af de 6.4 Mill der årligt ydes til Vækst & Viden.

Vækst & Viden er etableret for at skabe Vækst og focus på Helsingør, men det er IKKE vækst der er tilført Helsingør - - Men snarere AFVIKLING. og focus forsvinder i takt med afvikling af Helsingør´s officielle hjemmesider.

Om få år vil Helsingør være en "VIRTUEL" by, - - i lighed med Vækst & Videns "Virtuelle Kontor" der skal skaffe arbejdspladser - - altså en by som ikke findes i virkeligheden, hvis ikke udvikling af indre by snart tager fart.

.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 2
1 [2] >
25-10-2019


Sct John´s Tropical Islands Resort
Den næste generation af flydende tropiske ferieresorts har formentlig deres egen SOL med....
Udvikling Sct John´s Tropical Islands Resort

21-10-2019


Skal Helsingør etablere ny krydstogtkaj
Bølgerne går højt i debatten om en eventuel krydstogtkaj? - Der er ingen tvivl om at en ny Krydstogtkaj i Helsingør, med tiden vil blive velbesøgt, Måske endda med ventende skibe på reden fordi vi ikke har mulighed for at bygge et kajanlæg der er stort nok til mere end to af de moderne krydstogtskib....
Udvikling Skal Helsingør etablere ny krydstogtkaj

11-09-2019


Helsingør Flis varmeværk skader klimaet mere end kulfyrede værker
Afbrænding af biomasse er langt fra så CO2-neutral, som Forsyning Helsingør bilder os ind, og det gælder i særdeleshed flis og træpiller.....
Udvikling Helsingør Flis varmeværk skader klimaet mere end kulfyrede værker

30-08-2019


Ny teknologi kan hjælpe indre by
Kan anvendelse af teknologier i byrummet og fysiske butikker tiltrække flere kunder til Helsingør?....
Udvikling Ny teknologi kan hjælpe indre by

17-08-2019


Helsingør og Helårsturisme
Helsingør skal satse mere på udvikling af helårsturisme....
Udvikling Helsingør og Helårsturisme

07-08-2019


Hvorfor kan Helsingør ikke tiltrække "Long Term turister"
Er detailhandlen og Helsingør indre by bare ikke udviklet / moderniceret siden H. C. Andersen forlod Helsingør i 1829 ?....
Udvikling Hvorfor kan Helsingør ikke tiltrække "Long Term turister"

07-03-2019


New role of stores in the digital age
How to remain relevant if stores have played out their role in the....
Udvikling New role of stores in the digital age

04-02-2019


Hvem malker Guldkalven
Kommunen tror UDVIKLING NORD er en detailhandelsforening ? ? ....
Udvikling Hvem malker Guldkalven

10-01-2019


Manglende udvikling af indre by
Jeg er enig med Helsingør Handels formand: "E-handlen vinder kraftigt frem, og vi har brug for en omlægning af vores detailhandels struktur.....
Udvikling Manglende udvikling af indre by

01-11-2018


Uddannelses Campus Småkagen
Om tre til fem år er byggeriet af boliger, uddannelsesinstitutioner (campus) og meget andet i fuld gang....
Udvikling Uddannelses Campus Småkagen

01-11-2018


Kineserne vil bygge ny HH-Tunnel
Et stort kinesisk firma med tætte forbindelser til det kinesiske styre er interesseret i at anlægge en tunnelforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og har lavet en 35 sider lang teknisk udredning om planerne.....
Udvikling Kineserne vil bygge ny HH-Tunnel

30-07-2017


Mere liv lys og glæde i Helsingør¨s gader
Mere liv og sjæl på byens torve og pladser, "Place du tertre" på Simon Spies Plads og Byudvikling af Svingelport....
Udvikling Mere liv lys og glæde i Helsingør¨s gader

01-11-2014


Det ny flisfyr Co2 Carbon Dioxid katastrofe
En u-igennemtænkt satsning, eller jeg vil kalde det en "Olsen bande plan" der kan koste CO2 Helsingør Carbon Dioxid, skatteborgerne over ½ Mia.....
Udvikling Det ny flisfyr Co2 Carbon Dioxid katastrofe

19-12-2010


IT-Factory skandale i Helsingør
Endnu en "OVERRASKELSE" i Helsingør kommune koster skatteborgerne over 20 Mill. kroner....
Udvikling IT-Factory skandale i Helsingør

01-07-2008


Befolkningsudvikling og ERHVERVSPOLITIK
Ikke mærkeligt Helsingør kommune gang på gang høster Danmarks dårligste erhvervsvenligheds målinger....
Udvikling Befolkningsudvikling og ERHVERVSPOLITIK