søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: Helsingør kommune suger nu igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune ? ? - på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.
Det er stadig ikke gået op for Borgmesteren at Danmark er et produktionssamfund, og heller ikke Helsingør kan leve/overleve uden Industri handel og produktion
Borgmester Benedikte Kiær er aldeles uden forståelse for Virksomhedernes behov for udvikling og tilpasning i en stadig stigende degitaliseret verden.

smilingdanmark

Det er ikke Kommunens opgave at støtte industri eller detailhandlen, men det er Kommunens opgave at skabe rammerne for den Industri - Produktion og detailhandel der er eksistensberettiget i dag.
Vi mister arbejdspladser og forretninger hver uge. - Det skyldes IKKE Nethandel, men manglende udvikling.

Som vi ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør om 2 - 3 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Borgmesteren har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig et krav i befolkningen om "bæredygtig produktion" - det kan produktionsvirksomhederne ikke opfylde i Helsingør, men må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi FH. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som heller ikke er bæredygtig.


Udvikling
23-03-2020
Tonny Parnell

Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed  

Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed nu

Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - Benedikte Kiær - Måske for sent. - jeg er bange for Kommunen taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder

I dag gik jeg en tur rundt i Helsingør fra ende til anden, gennem Stengade hele vejen rundt over Axeltorv - Bycentret - Svingelport, - - jeg tror jeg ud af alle, talte 12 forretninger, heraf  Lynhjems og et par kædeforretninger der havde åben, - som at se en film efter Tjernobylulykken eller en anden by der er ramt af pest eller radioaktivitet?- - Men det er jo virkelighed og Helsingør er ramt ekstra  hårdt

Som jeg tidligere har nævnt regner jeg med at Detailhandlen i indre by, allerede i Oktober er reduceret med mere end 30%, - Ca. 1/3 vil ikke overleve og en stor del af resten vil overveje om det herefter er en god ide at drive virksomhed i Helsingør Kommune?

Parnell Byudvikling Helsingør
Helsingør lukket pga. coronavirus/COVID-19

 IKKE kun p.ga. coronavirus/COVID-19, men primært fordi Virksomhederne overvejer om det overhovedet er realistisk at håbe på en opretning af en virksomhed i en så erhvervsfjentlig Kommune efter coronakrisen?, - ligesom der vil være så ringe et udvalg tilbage i indre by at det er overvejende sandsynligt at Grænsehandlen. efter COVID-19 pandemien vil rykke til Hørsholm - Lyngby og Hillerød.

Parnell Byudvikling Helsingør
Synergieffekt Kronborg/City

Fordi udvalget i Indre by bliver meget stærkt reduceret, vil de få Shopping turister der samtidig besøger Kronborg, udeblive eller vente med Shopping til næste stop Hillerød, og på den måde fjernes den tilbageværende del af Helsingør detailhandel, endnu mere fra at udnytte synergieffekten fra Kronborg.

Det er meget fint at Helsingør nu endelig vil normalisere det ekstremt dårlige forhold til det private erhvervsliv. - "det har kommunen sagt i 30 år, og nu Benedikte i 8"

 Det skuffer mig bare at der skulle en coronavirus/COVID-19 til inden kommunen fattede alvoren.

Corona pandemien varer formentlig til August med økonomiske efterdønninger (for dem der overlever) - de kommende 2 - 3 år. - - Tror du, Benedikte Kiær, at du kan undgå de mange mange konkurser der er i vente? - - Ved at rykke nødvendige reparationsarbejder et par måneder frem+ .

DET KAN DU IKKE, og det hjælper ikke detailhandlen nu og her, men ved lidt fornuft og lidt lydhørighed overfor detailhandlen i indre by, kan du måske undgå at Titusindvis søger ud på Kommunens Bistandsafdeling fordi de er blevet fyret og arbejdspladsen er gået konkurs. -- jeg tror dog dit seneste verbale angreb på Kommunens erhvervsliv og den hidtil førte erhvervspolitik og DÅRLIGE ERHVERVSKLIMA,  efterhånden sidder så fastgroet i Detailhandlens "Memory" - at dine gyldne løfter ikke nyder megen troværdighed, og er det ikke bare varm luft eller tiltag der burde være udført for længe siden, men bare er syltet og har ført til de dårlige erhvervstal fra Di ?.

Parnell Byudvikling Helsingør
Samlet bundplacering nr. 85

Kommunen vil fremrykke Nødvendige vedligeholdelsesarbejder og det er fint, jeg har i tre år klaget over en utæt stophane til min ejendom, og vejen sank på grund af utætheden. - efter tre år, blev den så fixet i fredags, - tak for det. (Når pandemien er ovre vil det så igen vare tre år inden en utæt stophane skiftes?)

Kommunen vil fremrykke betalinger? - - du mener vel at kommunen på grund af coronavirus/COVID-19 pandemien nu vil betale sine udeståender til normal tid? - og betyder det så at jeg kan se frem til at modtage de Ca. 250.000,00 Helsingør kommune nu har skyldt mig i mere end et år, for at hjælpe Kommunen med jobtræning ? (Når coronavirus/COVID-19 pandemien har lagt sig, vil kommunen så igen trække betalingerne i årevis?)

Når coronavirus/COVID-19 pandemien har lagt sig, vil kommunen så igen indtage den ekstremt fjendtlige holdning overfor erhvervslivet, og hvornår regner Borgmesteren med at Pandemien kan siges "at være ovre" - - 

Coronavirus/COVID-19 pandemien har især sat fokus på den digitale hverdag og den digitale infrastruktur der i disse dage er voldsomt overbelastet fordi alt social kontakt er afløst af video visuel og Digital internet kontakt.

Parnell Byudvikling Helsingør
coronavirus/COVID-19 Helsingør

Helsingør har også før coronavirus/COVID-19 krisen haft store problemer med den manglende digitale infrastruktur, og det bliver langt mere markant efter krisen. Kommunen kunne jo igangsætte tiltag der opdaterer og normaliserer den digital infrastruktur. - - er det et tiltag Kommunen har overvejet?.

Når Krisen er ovre, vil Detailhandlen i indre by være mere end halveret og Titusindvis står arbejdsløse, medmindre kommunen ændrer visionen om at omdanne detailhandlen og indre by til en uddannelsescampus.-

Det er for Hele erhvervslivet i Danmark afgørende at de ramte virksomheder, kan se lysere på en fremtid efter coronavirus/COVID-19 krisen, - - Hvis Kommunen vil omdanne indre by til en uddannelsescampus har detailhandlen ingen fremtid og det vil være billigere at lukke i dag frem for i morgen.

Parnell Byudvikling Helsingør
Udvikling Svingelport

Har kommunen overvejet at skrinlægge disse visioner og ved lokalplaner for Svingelport muliggøre at Detailhandlen kan udvikle sig og tilpasse virksomhederne til de nye og meget forandrede tider efter Coronakrisen, hvor netop Nethandel skal integreres i alle virksomheders hverdag. 

Det kunne måske få mange til at holde ud lidt længere, ikke afskedige personale men se lidt lysere på fremtiden. - 

Det kunne måske også rette lidt op på den ekstremt dårlige erhvervsvenlighed Helsingør har i forvejen?.

HVAD KOSTER COVID-19 pandemien den gennemsnitlige detailhandler i Helsingør City

Når det du lover, overhovedet at virke inden pandemien er ovre eller detailhandlen er gået konkurs?? - - har vi tidligere erfaringer at holde os til?? - - Har erhvervslivet efter de seneste udfald, overhovet tillid til Benedikte Kiær ?

Parnell Byudvikling Helsingør
Vi glæder os til det bliver tørt og varmt

Når jeg ser screenshot nedenfor, som skulle være Google track for spredningen af COVID 19 pr 23/03-20. ser det ud som temperaturen har stor betydning for spredningen. - andre mener fugtigheden har stor betydning,?

Hvis vi ser på det bælte omkring kloden der er hårdest ramt, ser det ikke ud til at specielt fugtigheden har betydning men temperatur og fugtighed er nogenlunde stabil i hele bæltet.

Ser vi isuleret på Italien og Spanien, ser det alligevel ud til at specielt varmen kan have betydning idet både norditalien og nordSpanien er hårdest ramt medens Andalucien og Cadiz er de regioner i Spanien der har færrest tilfælde.

Ser vi igen på det globale billede er det tydeligt at de områder hvori der er størst rejseaktivitet er hårdest ramt hele kloden rundt.

Kan vi se frem til at COVID 19 udbrudene aftager fordi al rejseaktivitet nu er indstillet?

Kan vi se frem til at COVID 19 udbrudene aftager fordi forråret står for døren og det blever varmere og mere tørt?

Eller kan vi bare vente på at Rusland - Afrika og sydamerika får deres tur hvis ikke de allerede har Coronavirus/COVID-19 men ikke registrerer for at "dække" over alvorligheden.


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 >
21-07-2022


Integration af indvandrere i Danmark
Det er ikke politisk korrekt at blande Krigsflygtninge hungersnød -....
Udvikling Integration af indvandrere i Danmark

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


Regeringens energistrategi 2050 er en illusion.
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling Regeringens energistrategi 2050 er en illusion.

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik

19-02-2020


Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling
Den Radikale Christian Holm Donatzky´s dræbende ide om uddannelsesinstitutioner i indre by dukker nu op igen. Donatzky udnytter Borgmesterens svage punkt og afpresser Borgmesteren ved mediekorruption.....
Udvikling Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling

31-01-2020


ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION
Vi har nu tre gange inden for et år, set kommunen og specielt det borgmæsterbærende parti og Borgmesteren selv ligger under for for den samme gruppe som nu står bag tidligere massive mediepres....
Udvikling ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

27-12-2019


HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.
Helsingør satser på kultur og turisme, men har KUN EN internet portal og det er kommunens officielle, som ikke burde være en reklamesøjle,(jeg skal skynde mig at sige at det er fint så længe vi ikke har andre) men der bør være andre der er stærkere på det område. Turistkontoret er nedlagt og hedder ....
Udvikling HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.