søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
23-03-2020
Tonny Parnell

Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed  

Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed nu

Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - Benedikte Kiær - Måske for sent. - jeg er bange for Kommunen taber Tusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder

I dag gik jeg en tur rundt i Helsingør fra ende til anden, gennem Stengade hele vejen rundt over Axeltorv - Bycentret - Svingelport, - - jeg tror jeg ud af alle, talte 12 forretninger, heraf  Lynhjems og et par kædeforretninger der havde åben, - som at se en film efter Tjernobylulykken eller en anden by der er ramt af pest eller radioaktivitet?- - Men det er jo virkelighed og Helsingør er ramt ekstra  hårdt

Som jeg tidligere har nævnt regner jeg med at Detailhandlen i indre by, allerede i Oktober er reduceret med mere end 20%, - Ca. 1/5 vil ikke overleve og en stor del af resten vil overveje om det herefter er en god ide at drive virksomhed i Helsingør Kommune?

Parnell Byudvikling Helsingør
Helsingør lukket pga. coronavirus/COVID-19

 IKKE kun p.ga. coronavirus/COVID-19, men primært fordi Virksomhederne overvejer om det overhovedet er realistisk at håbe på en opretning af en virksomhed i en så erhvervsfjentlig Kommune efter coronakrisen?, - ligesom der vil være så ringe et udvalg tilbage i indre by at det er overvejende sandsynligt at Grænsehandlen. efter COVID-19 pandemien vil rykke til Hørsholm - Lyngby og Hillerød.

Parnell Byudvikling Helsingør
Synergieffekt Kronborg/City

Fordi udvalget i Indre by bliver meget stærkt reduceret, vil de få Shopping turister der samtidig besøger Kronborg, udeblive eller vente med Shopping til næste stop Hillerød, og på den måde fjernes den tilbageværende del af Helsingør detailhandel, endnu mere fra at udnytte synergieffekten fra Kronborg.

Det er meget fint at Helsingør nu endelig vil normalisere det ekstremt dårlige forhold til det private erhvervsliv. - "det har kommunen sagt i 30 år, og nu Benedikte i 8"

 Det skuffer mig bare at der skulle en coronavirus/COVID-19 til inden kommunen fattede alvoren.

Corona pandemien varer formentlig til August med økonomiske efterdønninger (for dem der overlever) - de kommende 2 - 3 år. - - Tror du, Benedikte Kiær, at du kan undgå de mange mange konkurser der er i vente? - - Ved at rykke nødvendige reparationsarbejder et par måneder frem+ .

DET KAN DU IKKE, og det hjælper ikke detailhandlen nu og her, men ved lidt fornuft og lidt lydhørighed overfor detailhandlen i indre by, kan du måske undgå at Titusindvis søger ud på Kommunens Bistandsafdeling fordi de er blevet fyret og arbejdspladsen er gået konkurs. -- jeg tror dog dit seneste verbale angreb på Kommunens erhvervsliv og den hidtil førte erhvervspolitik og DÅRLIGE ERHVERVSKLIMA,  efterhånden sidder så fastgroet i Detailhandlens "Memory" - at dine gyldne løfter ikke nyder megen troværdighed, og er det ikke bare varm luft eller tiltag der burde være udført for længe siden, men bare er syltet og har ført til de dårlige erhvervstal fra Di ?.

Parnell Byudvikling Helsingør
Samlet bundplacering nr. 85

Kommunen vil fremrykke Nødvendige vedligeholdelsesarbejder og det er fint, jeg har i tre år klaget over en utæt stophane til min ejendom, og vejen sank på grund af utætheden. - efter tre år, blev den så fixet i fredags, - tak for det. (Når pandemien er ovre vil det så igen vare tre år inden en utæt stophane skiftes?)

Kommunen vil fremrykke betalinger? - - du mener vel at kommunen på grund af coronavirus/COVID-19 pandemien nu vil betale sine udeståender til normal tid? - og betyder det så at jeg kan se frem til at modtage de Ca. 250.000,00 Helsingør kommune nu har skyldt mig i mere end et år, for at hjælpe Kommunen med jobtræning ? (Når coronavirus/COVID-19 pandemien har lagt sig, vil kommunen så igen trække betalingerne i årevis?)

Når coronavirus/COVID-19 pandemien har lagt sig, vil kommunen så igen indtage den ekstremt fjendtlige holdning overfor erhvervslivet, og hvornår regner Borgmesteren med at Pandemien kan siges "at være ovre" - - 

Coronavirus/COVID-19 pandemien har især sat fokus på den digitale hverdag og den digitale infrastruktur der i disse dage er voldsomt overbelastet fordi alt social kontakt er afløst af video visuel og Digital internet kontakt.

Parnell Byudvikling Helsingør
coronavirus/COVID-19 Helsingør

Helsingør har også før coronavirus/COVID-19 krisen haft store problemer med den manglende digitale infrastruktur, og det bliver langt mere markant efter krisen. Kommunen kunne jo igangsætte tiltag der opdaterer og normaliserer den digital infrastruktur. - - er det et tiltag Kommunen har overvejet?.

Når Krisen er ovre, vil Detailhandlen i indre by være mere end halveret og Titusindvis står arbejdsløse, medmindre kommunen ændrer visionen om at omdanne detailhandlen og indre by til en uddannelsescampus.-

Det er for Hele erhvervslivet i Danmark afgørende at de ramte virksomheder, kan se lysere på en fremtid efter coronavirus/COVID-19 krisen, - - Hvis Kommunen vil omdanne indre by til en uddannelsescampus har detailhandlen ingen fremtid og det vil være billigere at lukke i dag frem for i morgen.

Parnell Byudvikling Helsingør
Udvikling Svingelport

Har kommunen overvejet at skrinlægge disse visioner og ved lokalplaner for Svingelport muliggøre at Detailhandlen kan udvikle sig og tilpasse virksomhederne til de nye og meget forandrede tider efter Coronakrisen, hvor netop Nethandel skal integreres i alle virksomheders hverdag. 

Det kunne måske få mange til at holde ud lidt længere, ikke afskedige personale men se lidt lysere på fremtiden. - 

Det kunne måske også rette lidt op på den ekstremt dårlige erhvervsvenlighed Helsingør har i forvejen?.

Når det du lover, overhovedet at virke inden pandemien er ovre eller detailhandlen er gået konkurs?? - - har vi tidligere erfaringer at holde os til?? - - Har erhvervslivet efter de seneste udfald, overhovet tillid til Benedikte Kiær ?

Parnell Byudvikling Helsingør
Vi glæder os til det bliver tørt og varmt

Når jeg ser screenshot nedenfor, som skulle være Google track for spredningen af COVID 19 pr 23/03-20. ser det ud som temperaturen har stor betydning for spredningen. - andre mener fugtigheden har stor betydning,?

Hvis vi ser på det bælte omkring kloden der er hårdest ramt, ser det ikke ud til at specielt fugtigheden har betydning men temperatur og fugtighed er nogenlunde stabil i hele bæltet.

Ser vi isuleret på Italien og Spanien, ser det alligevel ud til at specielt varmen kan have betydning idet både norditalien og nordSpanien er hårdest ramt medens Andalucien og Cadiz er de regioner i Spanien der har færrest tilfælde.

Ser vi igen på det globale billede er det tydeligt at de områder hvori der er størst rejseaktivitet er hårdest ramt hele kloden rundt.

Kan vi se frem til at COVID 19 udbrudene aftager fordi al rejseaktivitet nu er indstillet?

Kan vi se frem til at COVID 19 udbrudene aftager fordi forråret står for døren og det blever varmere og mere tørt?

Eller kan vi bare vente på at Rusland - Afrika og sydamerika får deres tur hvis ikke de allerede har Coronavirus/COVID-19 men ikke registrerer for at "dække" over alvorligheden.


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 >
15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

08-01-2023


Helsingør tilsidesætter nationale interesser
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør tilsidesætter nationale interesser

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj fra skuffen
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj fra skuffen

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling

01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af Power to x og grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....