søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har lagt for dagen, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
08-01-2023
Tonny Parnell

Helsingør tilsidesætter nationale interesser  

På det kommunale udviklingsnevau skal Helsingør kommune flere etager højere op i perspektiv.

COVID19, - KRIG og krise på krise har lært lande og regeringer i EU at samarbejde. Wores alierede har helt håndgribeligt forklaret nødvendigheden af samarbejde over grænser, for at styre følgevirkningerne af KRIG og kriser.

Udvikling Helsingør
1 X 50 MW Havvandsvarmepumpe erstatter 300.000 tons kul   Print venlig  PDF     Vis stort billede

Det har Helsingør's makkerpar Jens Bertram og Benedikte Kiær helt overset, -  overhørt og "kan ikke se skoven for bare træer" - - Pga. Incompetent og uansvarlig ledelse på nøgleposter.

Efter COVID19, - KRIG og krise på krise er Helsingør Kommune gået helt i stå.

Krydstogthavn helsingør
Vis stort billede

Kommunens produktiondvirksomheder får urigtige oplysninger om CO2 klimaregnskabet, - detailhandlen og Turisterhvervene ved ikke om de er købt eller solgt.

Amerikanske turister er i 2022, -  27 procent under 2019-niveauet.
Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent
Oversøiske turister udebliver, Specielt KINA - Asien tegner en tilbagegang på hele 87 procent færre kinesere i 2022,
og det bliver værre de kommende år. 

Kommunen har problemer med Klimaregnskabet og har for høj CO2 udledning/afledning. hovedårsagen er at Forsyning Helsingør følger ikke Danmarks erklærede energistrategi og klimamål. (Helsingør Kommune tilsidesætter Danmarks nationale interesser)

Der er mange delelementer i den i juni 22 opdaterede Nationale energi strategiplan, som Helsingør med de nuværende energiplan, ganske enkelt ikke lever op til og ej heller kan leve op til.
Alle gaskedler skal være udfaset inden 2030-35 - - - Helsingør har ikke alternativ GRØN ENERGI NOK inden 2035 med den nuværende energistrategi (Forsyning Helsingør´s ansvar)

Helsingør Kommune skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70 % reduktion i 2030 og her spiller omstilling af varmesektoren en afgørende rolle. - - - Det kan Forsyning Helsingør ikke levere. - - kommunen vil finde ud af at den planlagte Solcellepark i skibstrup afleder mere CO2 og langt farligere klimagasser end det nye flisfyr som Forsyning Helsingør stadig tror er CO2 neutral, men i virkeligheden afleder mere CO2 end et fossilt fyret varmeværk.

Forsyning Helsingør er en Mia. virksomhed der junglerer med skatteborgernes penge, men har en formand der ikke kan tælle til 10, tror at flisfyret er CO2 emissionsfri, oplyser forkerte tal til Kommunens klimaregnskab og ved ikke hvad GRØN ENERGI ER ?

Kommunen (og i sidste ende Borgerne) må forholde sig til hvorvidt det er ansvarligt at Jens Bertram er formand for FH. og om han bevidst eller af uvidenhed har løjet for borgerne ved at give urigtige oplysninger til borgerne og Kommunens Klimaregnskab.
Især for Helsingør´s produktionsvirksomheder kan det betyde liv eller død hvis det senere viser sig at Jens Bertram ikke har givet korekte oplysninger til Kommunens klimaregnskab.

Jeg har i lang tid opfordret Forsyning Helsingør at se på muligheden for etablering af en Havvands-varmepumpe som man har i Esbjerg.
I Benedikte Kiær´s julekalender den 24/12-22, kom det så, at FH ville undersøge muligheden for at etablere en 50MW havvands-varmepumpe på rensninganlægets grund Færgevej 5 Helsingør

Et fint eksempel på Jens Bertram´s realitetssans al den stund at han kan læse fra Esbjergs projektbeskrivelse at Pumpehuset til en Havvands-varmepumpe i den størrelse, har et indre arel på 2,500m2 med en loftshøjde på min 15m. -- en bund min. 8m. under havoverfladen og Pumpen bruger enorme mængder Havvand,(4000 L i sec.) - derfor skal vandindtag i selve pumpen være nøjagtig samme nivau, min 6m. under havoverfladen, ligesom vandudgang i Kattegat også skal være nøjagtig i nevau min 6m. under havoverfladen. (med den realitetssans vil FH. få meget svært ved at finde samarbejdspartnere til etablering af Havvands-varmepumper. - - Alene på grund af løftehøjden, vil Cop-værdien gå i <=0 ved etablering på rensningsanlæggets grund)

Krydstogthavn helsingør

Under den nye Multi krydstogtkaj kan der skaffes 2.500 m2 med en loftshøjde på 15 m. samt  ca.. 1500 m2 i 2 etager til Power to X pumpeanlæg og elektrolyse anlæg. I alt ca. 5- 6.000 m2 med diferentierende loftshøjde.

Havvands-varmepumpen skal have vandindtag 6 - 7 m under den udgående bro i kajanlægget, den udgående bro skal fungere som filter til vandindtag. Vandudgang er foreslået ført ud i kattegat i en split på begge sider af nordhavnen. Udgangslokationen er foreslået idet der skal vælges den korteste afstand til den største spredning af det 3-5 grd. koldere vand der udledes. udledningen skal ske i samme nivau. ca. 6-7 m. under havoverfladen og kan passende være ved ydermolen på begge sider af Nordhavnen. Rørføring kan ske under sporerne til "Gilleleje grisen" - - her kan søkablet til Hesselø med landgang i Gilleleje også nedgraves.

At havvands indtag skal ske under eller i forbindelse med de yderste bro og kajanlæg, skyldes at indtags-filteret kan tildeles en væsentlig større filterenhed og filteroverflade der ikke skal renses så ofte, og ikke mindst skåner havmiljøet. og derfor skal en multikrydstogtkaj og Helsingør´s GRØNNE omstilling med Havvands-varmepumpe samtænkes og etableres samtidig.

At havvands udledning (koldere vand) anbefales ført ud i Kattegat skyldes at man opnår en større spredning fra indtag til udledning, men ikke mindst at der formodes et større vandpres på det smalleste sted i Øresund til udligning i Kattegat hvorved effektiviteten i Havvands-varmepumpen øges. - Vand-indtag i Øresund og vandudgang i kattegat, skal være min samme nivau. (med ihu, at koldere vand er tungere)

Og- NEJ, "Malthe Jacobsen" - den Havvands-varmepumpe jeg omtaler her (er identisk med Esbjerg projektet), er IKKE den COWI i 2020 omtaler i det fælleskommunale ‘Grøn Varme’ projekt. (udviklingen går lidt hurtigt i dag, den COWI rapport er forældet) . De havvands- varmepumper COWI omtaler er Max 15MW lukket system, med pumpehus på Rensningsanlæggets grund. (En 50 MW pumpe i åben system, er ikke mulig på Rensningsanlæggets grund)

Den 50 MW havvands-varmepumpe jeg nævner (vist på øverste skitse foto), er med åben havvandsindtag til et lukket fjernvarmesystem. - Når det er et åbent system skal "Løftehøjden" (fra Havvands-indtag nivau til øverste nivau i selve havvands-pumpen,) beregnes og en åben Havvands-varmepumpe bruger enorme mængder havvand. (det vil i øvrigt også gælde for havvands-varmepumpe tænkt på rensningsanlægget) Når løftehøjden medtages i effektivitetsberegningerne (i et åbent system), når man hurtigt et rundt 0 eller -.

Derfor skal en havvands-varmepumpe løsning etableres sammen med (under) en multi-krydstogtterminal for at nå helt ned, min 6 m under havoverfladen i Øresund og samme nivau ved udledning i Kattegat. Derved kan vi tage løftehøjden ud af effektivitetsligningen

Krydstogtterminalen skal med i samme projeck idet et 2500m2 pumpehus til havvandsvarmepumpen, ganske enkelt vil "flyde" op som en prop hvis ikke betonkonstruktionen ved en krydstogtkaj hjælper med et forankre det samlede anlæg til continentalsaklen.

Herudover får en Havvands-varmepumpe en langt højere effektivitet, det større indsugningsfilteret er, ligesom pumpens arbejdsnevau under havoverfladen, samt nevau for vandind som udtag spiller en afgørende rolle (derfor kan en havvands-varmepumpe IKKE etableres på rensninganlæggets grund.)

Vi skal altså etablere et 2.000 m2 pumpehus, 12 - 14 m under nivau, uden for Færgernes opmarch båse, med en loftshøjde på 15 m. lige der hvor en krydstogthavn skal være.

I Esbjerg projektet har man bygget et kæmpe filter omkring vand indtaget, for ikke organismer der lever i havet, suges med ind i pumpen.

I Helsingør vil vi gerne beskytte havmiljøet yderligere og laver et endnu større og mere effektivt filter der samtidig fungerer som terminal "pier" til en multikrydstogtkaj.

Når nytteværdien skal beregnes som en investering, får vi en 50 MW. havvands-varmepumpe installeret til halv pris og samtidig en multi krydstogtkaj til halv pris. - - endvidere når vi op på et nivau hvor vi kan aftage ALT den EL Hesselø kan levere, og kan derved udnytte den overskudsvarme et Power to X Elektrolyse anlæg afleder (fjernvarme til mange tusinde boliger, hvilket er en betingelse for at FH, kan udvide fjernvarmenettet)

Det er i vinterhalvåret Helsingør har størst behov for EL til opvarmning i fjernvarmenettet, og det er i sommerhalvåret landstrøm-anlæget til krydstogtskibene kræver mest EL. - - derfor skal det hele samtænkes til en Win -Win Hele året. - - Power to X produceres ved udligning af - forbrug - Spænding og ydelses forskydninger mellem Hesselø´s formåen og Helsing´s behov. - - derved udnyttes den forholdsvis ustabile Wind-Power 100%

Kajanlægget giver plads til 6 af de allerstørste krydstogtskibe samt 3 - 6 Multifiller Power to X standere til bunkering samt fuld Landstrøm anlæg til alle skibene

De allerstørste skibe har en længde på ca. 350-390 m og stikker ca 11 -14m afhængig af last. De største skibe kommer til at ligge yderst (faktisk der hvor Queen Mary 2 adskillige gange har ligget for anker)

Selve varmepumpen er et lukket system, der består af to kamre. I det ene laves væske – i vores tilfælde ammoniak - til damp, som føres over i det andet kammer. Her er trykket øget, hvorefter der opstår varme. Den varme bruges til at varme vores fjernvarme-returvand op. Den nedkølede damp bliver atter til væske, som sendes over i den første tank igen til fordampning. Det er altså ikke havvand, vi kommer i radiatoren – og det er ikke radiatorvand, vi kommer retur i havet. Det er to særskilte kredsløb, der krydser hinanden, hvor (den side hvor varmen skal bruges) fjernvarmenettet er et lukket kredsløb, men havvands indtaget (den side hvor varmen hentes fra havvandet i Øresund) er et åbent system der sender det samme vand ud i Kattegat

Tidligere sammenlignede vi havvands-varmepumpen med jordvarmepumpen. Nogle brugere med jordpumpeanlæg har oplevet, at deres anlæg ikke varmer, fordi der er kommet is rundt om kølerørerne. Det sker, fordi jordvarmepumpen suger varmen ud fra det samme sted hele tiden.

Den udfordring er løst ved at suge vandet ind ét sted, og pumpe det ud et andet. Med havets naturlige tidevand og den stærke strøm i Øresund, får vi hele tiden flyttet det afkølede vand væk og tilført nyt vand. På den måde undgår vi at nedkøle hav-vandtemperaturen.

Placering på Elsinore Multi Cruice ship Quai.
Havvandsindløbet bliver placeret under Helsingør nye Multi krydstogtkaj, mens udløbet bliver på begge sider af Nordhavnen. 

En 50 MW Pumpe vil suge cirka 4.000 liter havvand ind i sekundet. Vi vil forsyne havvandsindløbet med filtre, som frasorterer drivtømmer og andre fremmedlegemer, samt beskytter fisk og fiskeyngel mod at blive beskadiget. Der vil ikke blive anvendt kemisk rensning eller pesticider til rensning af anlægget.

4.000 liter havvand ind i sekundet er rigtig meget, og derfor skal filteret ved havvandsindløbet bredes ud under alle "Pier" til den nye Multi krydstogtkaj.

I Esbjerg Kommune har man sat et mål om at være CO2 neutral i 2030, og her indgår varmeplanlægningen som et redskab til at understøtte dette mål. - - Sådan burde det også være i Helsingør ? ?- men når Jens Bertram ikke ved at Flis eller biomasse IKKE er CO2 neutral eller hvad et CO2 regnskab er, - men fifler med de tal (han tror det er) og oplyses til Kommunens Klimaregnskab , Rækker Bertram´s tanker ikke så langt og den nationale klimastrategi følges IKKE i Helsingør Kommune.. - - Jeg kan kun anbefale at Helsingør Kommune hurtigst muligt indleder et samarbejde med CMP Copenhagen Malmö Port, om etablering af et samlet projeckt "50MW Havvands-varmepumpe og en Power to X Multi krydstogtkaj" - - CMP Copenhagen Malmö Port driver og administrerer flere havne og CMP og københavn´s havn har brug for en udvidelse med en dybvandshavn og Helsingør kan ikke anlægge en 50MW Havvands-varmepumpe uden eksperthjælp og en krydstogtkaj for at afhjælpe financieringen.

Krydstogthavn helsingør
Vis stort billede

Hesselø Havvindmøllepark skal ligge i Kattegat nord for Sjælland og bliver på mellem 800-1.200 MW. Der må leveres max 1.000 MW til elnettet via tilslutningspunktet i Hovegård, der ligger ca. 50 km. fra kysten. De 200 MW ekstra kapacitet kan opstilleren udnytte som såkaldt ”overplanting” til optimering af designet af park og kabler. Efter planen skal Hesselø Havvindmøllepark stå helt færdig senest den 31. december 2029. Oprindeligt var den planlagt til at stå færdig i slutningen af 2027. (Her kan et elektrolyse anlæg i Helsingør, aftage alt den energi Hesselø kan levere og udnytte overskudsvarmen i fjernvarmenettet)

Det er også muligt at etablere elektrolyse-anlæg på rensningsanlæggets grund med to varmepumper, den ene henter varme fra spildevand, den anden henter PtX overskudsvarme ind i fjernvarmenettet
Den store udfordring er, ; Kan vi få al den GRØNNE El vi skal bruge fra Hesselø ? - - Er det forsynings-sikkerhedsmæssigt forsvarligt at binde os så meget op på Hesselø inden Danmark har et færdigudbygget Power to X infrastruktur netværk. ? - - Kan vi hente GRØN EL fra søkablet til de svenske vandfald hvis Hesselø svigter. ?

Esbjerg samarbejder med CIP – Copenhagen Infrastructure Partners – om at aftage overskudsvarmen fra deres planlagte PtX-anlæg, som skal producere ammoniak. De foreløbige beregninger viser, at overskudsvarmen fra PtX-anlægget kan dække op mod en tredjedel af Esbjergs varmebehov, svarende til 15.000 husstande,

I Helsingør kan vi gøre præcis det samme med overskuds El fra Hesselø til Power to X elektrolyse anlæg Under den nye Multi krydstogtkaj der producerer ammoniak til bunkering og overskudsvarmen ved elektrolyse processen kan levere fjernvarme til 15.000 husstande i Helsingør. - De nye krydstogtskibe sejler på CO2 emissionsfri ammoniak
I vinterhalvåret hvor der må formodes at være kun få krydstogtanløb kunne man forestille sig at der inddrages ca. 2000 m2 af det flade parkerings- kajareal til skøjtebane i perioden 01/12 - 31/3

Landstrøm - Bunkering og suply af Krydstogtskibene er ren Eksport og fortjenesten går direkte til at øge bruttonationalproduktet.- - (i Danmark´s fælles-kasse)

Her er det Helsingør skal  adskillige etager længere op  på et langt højere visionsnevau på ALLE planer i kommunen

Detailhandlen mangler kunder og turisterhvervene skriger efter flere turister, - Kommunen skal holde den nationale klimastrategi og målet er  CO2 neutral inden 2035.

INGENTING af det borgerne efterspørger, kan løkkes for Helsingør Kommunen med minder der samarbejdes på et langt højere nationalt nivau på tværs af alle regioner og særinteresser. (det vi ser i.f.t. VisitNordsjælland og Helsingør kommune er totalt uhørt) - - - nepotisme og korruption i Kommunen er ligeledes aldeles uhørt. 

Vi ved vi får en krydstogtkaj. om ikke før, så når de store tunnel-boremaskiner, - de mange enheder til sænketunlen og meget andet materiel til den faste HH-forbindelse skal sejles til, lastes og losses fra Hesingør, - - hvorfor ikke samarbejde med planstyrelsen nu?

Vi ved også at Forsyning Helsingør slet ikke magter de store anlægsarbejder der er forbundet med en 50MW havvands-varmepumpe.? - Hvorfor ikke bringe  "CIP – Copenhagen Infrastructure Partners" eller CMP i spil nu.

Varmepumper under Helsingør´s Nye krydstogtkaj

Når vi ser fra et langt højere perspektiv-nevau ved vi også at vi ikke lige med et fingerknibs kan skaffe de oversøiske turister tilbage fordi nye Corona varianter nu truer Asien.

Vi ved også at Krydstogt-turismen, på grund af usikkerheden om såvel nye Corona mutationer, men også konflikten i Nordkorea - Taiwan og Kinas optrapning af striden i farvandene omkring Vietnam og Japan, gør at de store krydstogt-rederier dropper de urolige verdensdele og vender skuden mod den vestlige alliance, Canada - Arktis og søger nye destinationer i nord-Europa.

Vi ved derfor at langt flere skibe vil søge til Copenhagen

Men vi ved allerede nu at CMP (Copenhagen Malmø Port) ikke har vanddybde nok til de helt store skibe, ligesom Osean Quay ikke har kapasitet til flere skibe og nybyggeriet Lynetteholmen vil ikke tillade yderligere udvidelse. - - - vi kan så vente på at CMP på nationalt eller regionsnevau gennemtrumfer et Krydstogt anlæg i Helsingør hvor vi har smult vand ud for Trykkerdammen, eller Helsingborg tilbyder at aflaste Copenhagen. (Det kan ske allerede i dette forår og så er vi afskåret fra at høste fordel ved en Havvands-varmepumpe, - eller det bliver væsentligt meget dyrrere i etableringsomkostninger. )

Hvis Helsingør kunne glemme alle lokale skandaler og interesser og se udviklingen i et lidt større  nationalt perspektiv, kunne Helsingør igen få prædikatet "En af Nordeuropas betydeligste købsteder"- . . hvis man samarbejdede med ALLE spillere, . Men der er kun hysterisk fnidder og fnadder i byrådet og Makkerparet Benedikte Kiær og Jens bertram har rigeligt i at dække over egne skandaler.

ALT hvad jeg skriver her, har Esbjerg Kommune allerede dokumenteret

Læs mere om hvad en multikrydstogtkaj kan betyde turistmæssigt og ikke mindst økkonomisk for indre by og ALLE i Helsingør kommune.

Når en multi- krydstogtkaj anlægges udenfor færgernes opmarchbåse. er vi ikke afhængige af tidsplanen for en fast HH-forbindelse eller andre faktorer (f.eks. Udsigts korridoren til Kronborg "fordi pumpeanlæg etableres under kajanlægget" ) Vi kan bare gå i gang og Forsyning Helsingør kan melde sig som aftager af ALT Vindenergi fra Hesselø, hvad-enten søkablet skal gå i land i Skibstrup - på energivej eller direkte til den nye Multi- krydstogtkaj.? ?


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print ArtikelPrint   Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 >
15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj fra skuffen
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj fra skuffen

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling

01-10-2022


Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket
The Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG)" Specialenhed i Sprængning & marine operationer....
Udvikling Der er KRIG i Europa og Gassen er lukket

19-09-2022


Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?
Alle private råber "Afskaf moms og afgifter på El" - Mange partier (røde som blå) ser ud til at være enige MEN - -....
Udvikling Hvad vil regeringen gøre for at redde Dansk produktion. ?

16-09-2022


Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi
Grønland kan levere - Guld - Kobber/superledere - CO2 emissionsfri energi, EL og alle Power to X produkter, Uran - Thorium - Kisel - Nikkel - Malm - Platin - Diamanter. mfl.....
Udvikling Grønland kan levere CO2 emissionsfri Power to X energi

30-06-2022


Min tid som IVÆRKSÆTTER
Jeg er "pensioneret" iværksætter og er efterhånden meget tyndhåret efter de mange - mange gange jeg har slidt håret af mig selv i ærgrelser - hovedet mod en mur - ligegyldighed og ligefrem myndigheders afvisning fordi ingen i administrationen....
Udvikling Min tid som IVÆRKSÆTTER

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af Power to x og grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling CO2 Emissionsfri PTX energi er mulig HVIS.....